Kto nas odwiedza?

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Historia

Historia Przedszkola Gminnego we Władysławowie: Początkowo przedszkole we Władysławowie nosiło nazwę "Ochronki" i powstało już przed I Wojną Światową. Nazywano ją tutaj freblówką a panią prowadzącą freblanką (Fróbel- pedagog niemiecki, twórca metody wychowawczej dla dzieci przedszkolnych). W okresie międzywojennym Ochronka we Władysławowie mieściła się w domu p. Kilańskiego ? ślusarza i kupca materiałami żelaznymi. W terminach późniejszym ochronki prowadziło państwo i nazwano je przedszkolami. Po wyzwoleniu w sierpniu 1945 roku przedszkole zostało założone przez Izbę Rolniczą, które nie posiadało własnego lokalu ani mebli. Ciągle zmieniano lokale. Trudności materialne i warunki pracy prowadziły do częstych rezygnacji pedagogów. Pomimo interwencji w sprawie lokalu dla przedszkola takowego nie uzyskano, a z konieczności przeniesiono przedszkole do sutereny o powierzchni około 45m w Domu Katolickim. W roku 1949 przedszkole zostaje przeniesione do prywatnego domu państwa Wojciechowskich przy ulicy Tuliszkowskiej 36. Do tego czasu wszystkie wychowawczynie przedszkola nie posiadały odpowiednich kwalifikacji.

W latach następnych przedszkole zyskuje status miejskiego. W przedszkolu wszelkie uroczystości odbywały się w Domu Katolickim w trakcie których sala wypełniona była po brzegi przez publiczność, która dobrowolnie przekazywała pieniądze, przeznaczone na potrzeby placówki. W przedszkolu pracował Komitet Rodzicielski, który brał czynny udział w każdej organizowanej imprezie. Urządzano często występy dzieci , w celu pozyskania środków finansowych, gdyż fundusze jakie przeznaczał Wydział Oświaty były bardzo skromne. Organizowano również konferencje metodyczne nauczycieli z Ogniska ZNP Władysławów. Zajęcia prowadzone były w oparciu o program wychowania w przedszkolu oraz miesięczne plany pracy. Przedszkole pracowało od godziny 8 do godziny 13. Zajęcia prowadzone były na dwóch poziomach z wyszczególnieniem dla dzieci młodszych i starszych, grupa liczyła od 45-50 dzieci.

Z końcem roku szkolnego 1974/1975 przedszkole u państwa Wojciechowskich zostaje zamknięte przez Sanepid ze względów bhp. Jest to sprowokowane przez ówczesnych działaczy społecznych, ponieważ już wówczas myślano o budowie nowego przedszkola. Od dnia 1 września 1974 roku zostaje przeniesione do szkoły podstawowej. Przedszkole mieści się w salce o powierzchni 36m z bardzo mała łazienką obok sali gimnastycznej. Warunki lokalowe w szkole są trudne. Średnio rocznie uczęszczało 30 dzieci. Od chwili przeniesienia przedszkola do szkoły prowadzone są nieustanne starania o budowę nowego przedszkola. Z inicjatywy KWPZPR i WRZZ odbyło się posiedzenie w sprawie budowy przedszkola.

Duże zaangażowanie władz gminy i pomoc ze strony władz wojewódzkich pozwoliło na wybudowanie obiektu, który zaspokoił potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego. W roku 1978 zostaje zakupiona działka pod budowę przedszkola. Wykonane zostały badania geologiczne, zakupiono dokumentację techniczną. Ale trudne warunki materialne opóźniły budowę, wówczas powstał Społeczny Komitet Budowy przedszkola. Budowa przedszkola ruszyła w 1986 roku, a obiekt oddano do użytku w dniu 3 maja 1989 roku gdzie do dziś mieści się ono przy ulicy Kaliskiej 17 A.

Poniżej przedstawiamy historyczne zdjęcia przedszkola.
Kliknij na zdjęcie w celu obejżenia go w większym rozmiarze.

 

Akcje ogólnopolskie


bip

Copyright 2010 by Przedszkole Gminne we Władysławowie - Powered by Joomla
wykonanie:
www.pawelgojny.pl,
administrator strony: Ewelina Arent
Joomla Template by TemplateJoomla.com