KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

Drodzy Rodzice

Uprzejmie informuję, że od dnia 22.06.2021r. do 25.06.2021r. trwają zapisy na dyżur wakacyjny do naszego przedszkola, który odbędzie się   w     dniach 01.07.2021r. do 30.07.2021r.

Kartę zapisu będzie można pobrać ze strony przedszkola lub odebrać z przedszkola (wersja papierowa przy skrzynce na stoliku, w głównym wejściu do budynku).

Kompletny, wypełniony wniosek należy wrzucić do skrzynki.

Karta na dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo,

z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczności zahamowania pandemii od dnia 26 marca do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczone zostało stacjonarne funkcjonowanie przedszkola. Ograniczenie  to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia stacjonarne prowadzone będą na wniosek rodziców, złożony do dyrektora przedszkola, tylko dla: dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z powyższym nauczycielki poszczególnych grup wiekowych na stronie internetowej przedszkola w zakładce "Dla rodziców"- Kształcenie na odległość będą zamieszczać propozycje do pracy z dziećmi w domu. Prosimy Państwa - Rodziców o korzystanie z materiałów zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola (https://pgwladyslawow.wikom.pl). W tej trudnej dla wszystkich sytuacji liczymy na Państwa współpracę i zaangażowanie. Prosimy o cierpliwość i wspólne podejmowanie z dziećmi nowych wyzwań edukacyjnych. Mamy nadzieję, że czas spędzany wspólnie z dziećmi będzie dla Państwa czasem rodzinnej i efektywnej zabawy.                                   

Z serdecznymi pozdrowieniami, Wioletta Szczecińska-dyrektor Przedszkola Gminnego we Władysławowie.

SZANOWNI RODZICE!

Z przykrością informujemy, że do dnia 18 kwietnia 2021r. zostało przedłużone ograniczenie w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych na terenie kraju.

Przypominamy, że dyrektor przedszkola ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu dla dzieci na wniosek rodziców uprawnionych do skorzystania z takiej możliwości, o których mowa w Rozporządzeniu MEiN z dnia 26 marca 2021r. Osoby, których dzieci są uprawnione do korzystania z opieki przedszkolnej, proszone są o wypełnienie poniższego wniosku i przekazanie go pracownikowi przedszkola lub przesłanie na skrzynkę pocztową przedszkola- e-mail: przedszkole@wladyslawow.pl.

Link do rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.

Wniosek o zapewnienie opieki podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola  od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19

Szanowni Państwo,

w związku z zamknięciem wszystkich  przedszkoli od dnia 27.03.2021 r. do dnia 09.04.2021 r. proszę o informację zwrotną, czy Państwa dziecko będzie korzystało w tym czasie z opieki w Przedszkolu Gminnym we Władysławowie, zorganizowanej wyłącznie dla dzieci rodziców, pracujących w służbach medycznych: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni lub w służbach bezpośrednio zaangażowanych  w zwalczanie   COVID- 19. Prosimy o przesłanie informacji zwrotnej do nauczycielek poszczególnych grup wiekowych, jedynie rodziców, których dzieci są uprawnione do skorzystania z opieki w przedszkolu w okresie jego zamknięcia.

 Z poważaniem,

Wioletta Szczecińska-dyrektor Przedszkola Gminnego we Władysławowie.