Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Szanowni Rodzice!

W związku ze zmianami rynkowych cen żywności dyrektor Przedszkola Gminnego we Władysławowie informuje, że od dnia 01.04.2023r. ulega zmianie wysokość stawki opłat za posiłki w przedszkolu.

Dzienna stawka żywieniowa od 01.04.2023r. wynosić będzie 9,00 zł (koszt trzech posiłków)

-śniadanie – 2,50zł

-obiad – 4,50zł

-podwieczorek – 2,00zł

Pozostała opłata (za świadczenie poza podstawą programową) nie ulega zmianie.

Wioletta Szczecińska

Dyrektor Przedszkola Gminnego we Władysławowie

Szanowni Rodzice

0d 1.09.2020r. w Przedszkolu Gminnym we Władysławowie obowiązuje Elektroniczny System Ewidencji obecności dziecka w przedszkolu – „Obecości.pl”

Elektroniczny system ewidencji pobytu w przedszkolu rejestruje czas pobytu dziecka za pomocą rejestratora zamontowanego w przedszkolu i kart zbliżeniowych przypisanych do każdego dziecka. 

System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Gminy Władysławów.

Zarejestrowane informacje przekazywane są do oprogramowania, w którym zliczony jest dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Opłata za korzystanie z przedszkola: 

Czas bezpłatnego korzystania z wychowania przedszkolnego - bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie realizowany jest w godzinach od 8.00-13.00

Dzieci 6-letnie są zwolnione z opłaty za przedszkole. Płacą tylko za posiłki.

Miesięczna wysokość opłaty z tytuły pobytu dziecka stanowi: 

  • obowiązującej stawki godzinowej - 1 zł. za każdą  rozpoczętą godzinę pobytu dziecka do lat 5 w przedszkolu, z wyjątkiem 5 godzin bezpłatnego pobytu zarejestrowaną przez elektroniczny czytnik,
  • liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu,
  • dzienna stawka żywieniowa za posiłki:

Śniadanie - 2,50 zł

Obiad - 4,50zł

Podwieczorek - 2,00zł

 Opłatę za przedszkole obniża się:

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za przedszkole podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni nieobecności dziecka

W przypadku przekroczenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w umowie dolicza się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości i na zasadach określonych w obowiązującej  uchwale.

Wysokość opłat za posiłki i świadczenia udzielane przez przedszkole reguluje Uchwała Rady Gminy Władysławów i Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Gminnego we Władysławowie

            Informujemy, że od dnia 27.04.2020 r. mogą Państwo dokonywać odpłatności za przedszkole na niżej podany rachunek bankowy:

Przedszkole Gminne we Władysławowie

ul.Kaliska 17 A, 62-710 Władysławów

Nr konta: 39 8530 0000 1100 0138 2000 0020

z dopiskiem imię i nazwisko dziecka, oraz nazwa grupy do której uczęszcza dziecko.