Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Historia Przedszkola Gminnego we Władysławowie: Początkowo przedszkole we Władysławowie nosiło nazwę "Ochronki" i powstało już przed I Wojną Światową. Nazywano ją wówczas freblówką a panią prowadzącą freblanką (Fróbel- pedagog niemiecki, twórca metody wychowawczej dla dzieci przedszkolnych). W okresie międzywojennym Ochronka we Władysławowie mieściła się w domu p. Kilańskiego ? ślusarza i kupca handlującego materiałami żelaznymi. W terminach późniejszych ochronki prowadziło państwo i nazywano je przedszkolami. Po wyzwoleniu, w sierpniu 1945 roku przedszkole zostało założone przez Izbę Rolniczą, które nie posiadało własnego lokalu ani mebli. Nieustannie zmieniano lokale. Trudności materialne i warunki pracy prowadziły do częstych rezygnacji pedagogów. W związku z nieudaną interwencją w sprawie pozyskania lokalu na przedszkole, z konieczności przeniesiono je do sutereny o powierzchni około 45m w Domu Katolickim. W roku 1949 przedszkole mieściło się w prywatnym domu państwa Wojciechowskich, przy ulicy Tuliszkowskiej 36. W tym czasie żadna z wychowawczyń przedszkola nie posiadała odpowiednich kwalifikacji do pracy z dziećmi.

W latach następnych przedszkole zyskało status miejskiego. W przedszkolu wszelkie uroczystości odbywały się w Domu Katolickim. Sala wypełniona była po brzegi przez publiczność, która dobrowolnie przekazywała pieniądze, przeznaczone na potrzeby placówki. W przedszkolu pracował Komitet Rodzicielski, który brał czynny udział w każdej organizowanej imprezie. Często urządzano występy dzieci, w celu pozyskania środków finansowych, gdyż fundusze jakie przeznaczał Wydział Oświaty były bardzo skromne. Organizowano również konferencje metodyczne nauczycieli z Ogniska ZNP Władysławów. Zajęcia prowadzone były w oparciu o program wychowania w przedszkolu oraz miesięczne plany pracy. Przedszkole pracowało od godziny 800 do godziny 13. Zajęcia odbywały się na dwóch poziomach, z wyszczególnieniem dla dzieci młodszych i starszych. Grupa liczyła od 45-50 dzieci.

Z końcem roku szkolnego 1974/1975 przedszkole u państwa Wojciechowskich zostało zamknięte przez Sanepid ze względów bezpieczeństwa. Było to sprowokowane przez ówczesnych działaczy społecznych, ponieważ już wówczas myślano o budowie nowego przedszkola. Od dnia 1 września 1974 roku zostało przeniesione do szkoły podstawowej. Przedszkole mieściło się w salce o powierzchni 36 m z bardzo małą łazienką usytuowaną obok sali gimnastycznej. Warunki lokalowe w szkole były trudne. Średnio rocznie uczęszczało 30 dzieci. Od chwili przeniesienia przedszkola do szkoły prowadzone były nieustanne starania o budowę nowego przedszkola. Z inicjatywy KWPZPR i WRZZ odbyło się posiedzenie w sprawie budowy przedszkola.

Duże zaangażowanie władz gminy i pomoc ze strony władz wojewódzkich pozwoliło na wybudowanie obiektu, który zaspokoił potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego. W roku 1978 została zakupiona działka pod budowę przedszkola. Wykonano również badania geologiczne, zakupiono dokumentację techniczną. Ale trudne warunki materialne opóźniły budowę, wówczas powstał Społeczny Komitet Budowy przedszkola. Budowa przedszkola ruszyła w 1986 roku, a obiekt oddano do użytku w dniu 3 maja 1989 roku, gdzie do dziś mieści się ono przy ulicy Kaliskiej 17A.