Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Historia Przedszkola Gminnego we Władysławowie: Początkowo przedszkole we Władysławowie nosiło nazwę "Ochronki" i powstało już przed I Wojną Światową. Nazywano ją wówczas freblówką a panią prowadzącą freblanką (Fróbel- pedagog niemiecki, twórca metody wychowawczej dla dzieci przedszkolnych). W okresie międzywojennym Ochronka we Władysławowie mieściła się w domu p. Kilańskiego ? ślusarza i kupca handlującego materiałami żelaznymi. W terminach późniejszych ochronki prowadziło państwo i nazywano je przedszkolami. Po wyzwoleniu, w sierpniu 1945 roku przedszkole zostało założone przez Izbę Rolniczą, które nie posiadało własnego lokalu ani mebli. Nieustannie zmieniano lokale. Trudności materialne i warunki pracy prowadziły do częstych rezygnacji pedagogów. W związku z nieudaną interwencją w sprawie pozyskania lokalu na przedszkole, z konieczności przeniesiono je do sutereny o powierzchni około 45m w Domu Katolickim. W roku 1949 przedszkole mieściło się w prywatnym domu państwa Wojciechowskich, przy ulicy Tuliszkowskiej 36. W tym czasie żadna z wychowawczyń przedszkola nie posiadała odpowiednich kwalifikacji do pracy z dziećmi.

W latach następnych przedszkole zyskało status miejskiego. W przedszkolu wszelkie uroczystości odbywały się w Domu Katolickim. Sala wypełniona była po brzegi przez publiczność, która dobrowolnie przekazywała pieniądze, przeznaczone na potrzeby placówki. W przedszkolu pracował Komitet Rodzicielski, który brał czynny udział w każdej organizowanej imprezie. Często urządzano występy dzieci, w celu pozyskania środków finansowych, gdyż fundusze jakie przeznaczał Wydział Oświaty były bardzo skromne. Organizowano również konferencje metodyczne nauczycieli z Ogniska ZNP Władysławów. Zajęcia prowadzone były w oparciu o program wychowania w przedszkolu oraz miesięczne plany pracy. Przedszkole pracowało od godziny 800 do godziny 13. Zajęcia odbywały się na dwóch poziomach, z wyszczególnieniem dla dzieci młodszych i starszych. Grupa liczyła od 45-50 dzieci.

Z końcem roku szkolnego 1974/1975 przedszkole u państwa Wojciechowskich zostało zamknięte przez Sanepid ze względów bezpieczeństwa. Było to sprowokowane przez ówczesnych działaczy społecznych, ponieważ już wówczas myślano o budowie nowego przedszkola. Od dnia 1 września 1974 roku zostało przeniesione do szkoły podstawowej. Przedszkole mieściło się w salce o powierzchni 36 m z bardzo małą łazienką usytuowaną obok sali gimnastycznej. Warunki lokalowe w szkole były trudne. Średnio rocznie uczęszczało 30 dzieci. Od chwili przeniesienia przedszkola do szkoły prowadzone były nieustanne starania o budowę nowego przedszkola. Z inicjatywy KWPZPR i WRZZ odbyło się posiedzenie w sprawie budowy przedszkola.

Duże zaangażowanie władz gminy i pomoc ze strony władz wojewódzkich pozwoliło na wybudowanie obiektu, który zaspokoił potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego. W roku 1978 została zakupiona działka pod budowę przedszkola. Wykonano również badania geologiczne, zakupiono dokumentację techniczną. Ale trudne warunki materialne opóźniły budowę, wówczas powstał Społeczny Komitet Budowy przedszkola. Budowa przedszkola ruszyła w 1986 roku, a obiekt oddano do użytku w dniu 3 maja 1989 roku, gdzie do dziś mieści się ono przy ulicy Kaliskiej 17A.