Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kształcenie na odległość

Szanowni Państwo,

z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczności zahamowania pandemii od dnia 26 marca do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczone zostało stacjonarne funkcjonowanie przedszkola. Ograniczenie  to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia stacjonarne prowadzone będą na wniosek rodziców, złożony do dyrektora przedszkola, tylko dla: dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z powyższym nauczycielki poszczególnych grup wiekowych na stronie internetowej przedszkola w zakładce "Dla rodziców"- Kształcenie na odległość będą zamieszczać propozycje do pracy z dziećmi w domu. Prosimy Państwa - Rodziców o korzystanie z materiałów zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola (https://pgwladyslawow.wikom.pl). W tej trudnej dla wszystkich sytuacji liczymy na Państwa współpracę i zaangażowanie. Prosimy o cierpliwość i wspólne podejmowanie z dziećmi nowych wyzwań edukacyjnych. Mamy nadzieję, że czas spędzany wspólnie z dziećmi będzie dla Państwa czasem rodzinnej i efektywnej zabawy.                                   

Z serdecznymi pozdrowieniami, Wioletta Szczecińska-dyrektor Przedszkola Gminnego we Władysławowie.