Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kształcenie na odległość

Szanowni Państwo,

z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczności zahamowania pandemii od dnia 26 marca do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczone zostało stacjonarne funkcjonowanie przedszkola. Ograniczenie  to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia stacjonarne prowadzone będą na wniosek rodziców, złożony do dyrektora przedszkola, tylko dla: dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z powyższym nauczycielki poszczególnych grup wiekowych na stronie internetowej przedszkola w zakładce "Dla rodziców"- Kształcenie na odległość będą zamieszczać propozycje do pracy z dziećmi w domu. Prosimy Państwa - Rodziców o korzystanie z materiałów zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola (https://pgwladyslawow.wikom.pl). W tej trudnej dla wszystkich sytuacji liczymy na Państwa współpracę i zaangażowanie. Prosimy o cierpliwość i wspólne podejmowanie z dziećmi nowych wyzwań edukacyjnych. Mamy nadzieję, że czas spędzany wspólnie z dziećmi będzie dla Państwa czasem rodzinnej i efektywnej zabawy.                                   

Z serdecznymi pozdrowieniami, Wioletta Szczecińska-dyrektor Przedszkola Gminnego we Władysławowie.